Pages

Search about Cooperatives

Thursday, April 26, 2007

Sulat Alang sa Tanang Miembro sa FICCO

Abril 30, 2007

Tinahod nga mga Sakop sa FICCO:

Adunay nangutana: “Is there such thing as FICCO vote?” Nga sa lain nga pagkahan-ay, ang miembro sa FICCO makapadaug ba og usa ka kandidato?

Ang mga credit union sa South Korea, nakahimo sa pagpadaug og daghan nga mga representante sa ilang parliamento. Ang daku kaayo nga kooperatiba sa Switzerland, ang Migros, nakatukod usab sa ilang kaugalingong partido politikal. Ang FICCO, nga gilankuban na karon sa sobra sa 94,000 ka mga miembro, aduna ba kaha kini gahom nga maka-influensia sa pagpadagan sa atong pangagamhanan o sa pagpanday sa mga balaod-non nga maka apekto sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi?

Sa dili pa nato tubagon kana nga pangutana, ato unang ihan-ay ngano nga miapil man ang FICCO sa kalihokang politikal diha sa pagsuporta sa DAMGO party list. Primero, nagkinahanglan kita og representante nga modala sa tingog kooperatiba didto sa hawanan sa kongreso. Ikaduha, nagkinahanglan usab kita og kongresista nga moprotektar sa FICCO sa mga panghulga o pangabuso sa anaa sa gahom.

Ang ikatulo og labing mahinungdanon mao nga nagkinahanglan kita og representante nga modala sa tinood nga mithi o hiyas sa kooperatiba ngadto sa atong katilingban; mga hiyas nga nagtuo nga ang “pork barrel” ug “transactional politics” maoy nagnud-nod niining atong nasod sa kawad-on; mga mithi nga miila nga ang atong boto sagrado ug dili kabay-loan sa salapi o laptop.

Atong balikan ang isyu kon may “political clout” ba ang FICCO. Kon magkahiusa lang ang tanang sakop sa FICCO, segurado nga makapadaug kita og lokal nga mga opisyales. Pero sa party list, ang 94,000 ka mga miembro dili pa igo. Apan dili kita angay manginlabot sa gitawag nga “local partisan politics” kay wala kini mahisubay sa mithi sa kooperatiba nga dili modapig ni bisan kinsa sa pilitikanhong bugno. Sa lain nga bahin, kami nagtuo nga ang pagsalmot sa partylist, diin maoy tumong ang pagpatunhay sa kooperatibismo, usa gihapon ka neutral nga gimbuhaton.

Nan kon dili igo ang 94,000 nga makapadaug sa party list, unsaon man nato pagpadaug sa DAMGO? Kini ang among hangyo sa tanang sakop sa FICCO: Maningkamot kitang tanan nga mokombinsi sa atong mga kaubanan (anak, igsoon, ugangan, awas, umagad, bayaw, ig-agaw ug uban pa), silingan, kauban sa buhat/opisina, higala, kumpare o kumare nga mobotar sa DAMGO. Gihangyo namo ang tanang miembro sa FICCO sa pagkombinsi sa labing menos lima ka mga tawo sa pagbotar sa DAMGO. Kon makahimo kita niini, segurado kita nga duna unyay representante sa kongreso nga taga FICCO.

Mga igsoon, wala pa ba kita sumhi sa matang sa polĂ­tika nga naghari sa atong nasod? Dili pa ba kita kasukahon sa kurapsyon nga naghitak sa atong pangagamhanan? Ipugas nato ang binhi sa kausaban pinaagi sa pagdala sa mithi sa kooperatiba sa politikanhong kalihokan. Botohi ug ikampanya ang DAMGO party list!!!

Kaninyo matinahoron,

ISAGANI B. DABA

FICCO Education Committee

1 comment:

Amadeo said...

Toti:

I am now back home here in the US, but keep the coop spirit burning by continually bringing us updates from FICCO.

When I re-visit, you can bet that top on the list of chores will be another visit to FICCO.

More power!